Tijdelijke versoepeling inkeerregeling

Geplaatst op 5 september 2013

De inkeerregeling is tijdelijk versoepeld. De versoepeling houdt in dat wie tussen 2 september 2013 en 1 juli 2014 vrijwillig meldt dat hij te weinig inkomstenbelasting heeft betaald, geen boete hoeft te betalen. Deze maatregel is het gevolg van een ingediend wetsvoorstel dat de Belastingdienst toestaat om tot 12 jaar terug aanslagen en boetes op te leggen aan zwartspaarders en fraudeurs.
Box 3Vanaf 1 juli 2014 geldt de normale inkeerregeling weer en bedraagt de boete 30% van de ontdoken belasting in box 3. Vanaf 1 juli 2015 bedraagt de boete 60% van de ontdoken belasting in box 3.
Box 1Voor ontdoken belasting in box 1 geldt bij inkeer vanaf 1 juli 2014 een boete van 10%. Vanaf 1 juli 2015 bedraagt de boete 20% van de ontdoken belasting in box 1.
Een ander gevolg van het wetsvoorstel is, dat belastingplichtigen eerder duidelijkheid krijgen over hun aanslag. Herziening van een aanslag kan alleen gebeuren op verzoek van de belastingplichtige zelf. Aanvankelijk was de bedoeling om ook de inspecteur de bevoegdheid te geven om de aanslag op eigen initiatief te herzien. Het wetsvoorstel omvat verder het verdwijnen van de voorlopige aanslag na een aangifte. In plaats daarvan komt er één aanslag. Binnen 18 maanden kan de belastingplichtige zelf aanvullingen en kleine wijzigingen op die aanslag aanbrengen. Een formeel bezwaarschrift is daar niet meer voor nodig. Alle belastingbetalers krijgen een eigen berichtenbox voor de communicatie met de Belastingdienst. Voor toeslagen bestaat deze mogelijkheid al.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters