Tijdelijk gratis ondersteuning voor eigenrisicodrager Ziektewet

Geplaatst op 3 juni 2013

Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan kunt u de komende tijd rekenen op gratis ondersteuning door het UWV. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen biedt namelijk de mogelijkheid om in de periode tussen 1 juni en 1 september kosteloos het dagloon te laten berekenen voor de Ziektewetuitkering aan uw werknemer. Reden voor deze tegemoetkoming is het gewijzigde ‘Dagloonbesluit werknemersverzekeringen’.
Kiest u als werkgever ervoor om zelf het eigen risico te dragen voor de Ziektewet, dan betaalt u minder premie. Daar staat tegenover dat u zelf de Ziektewetuitkering aan uw werknemer betaalt. Ook bent u verantwoordelijk om deze uitkering op de juiste manier te berekenen. U moet dus zelf de hoogte van de uitkering vaststellen. U kunt dit ook tegen betaling laten doen door het UWV.
Gratis berekeningDe komende drie maanden is deze berekening van de Ziektewetuitkering door het UWV echter gratis. Een tijdelijke tegemoetkoming omdat werkgevers niet veel tijd hebben gehad om zich voor te bereiden op de per 1 juni 2013 ingegane wijziging van het ‘Dagloonbesluit werknemersverzekeringen’. Hierdoor worden de WW- en ZW-uitkeringen voortaan anders berekend.
Berekening aanvragenU kunt de gratis dagloonberekening aanvragen met het standaardformulier ‘Beoordeling hoogte Ziektewetuitkering ERD’. De berekening is alleen gratis als het gaat om daglonen die volgens de nieuwe regels berekend worden.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters