Studiekosten beter lenen dan schenken

Geplaatst op 6 december 2014

Een studerend kind is duur. De kosten hiervan kunt u in de meeste gevallen niet aftrekken bij uw belastingaangifte. Maar door uw kind een lening te verstrekken, is er toch fiscaal voordeel te behalen. Hoe werkt dit precies?

Aftrek levensonderhoud verdwijnt.
Ouders die hun kinderen financieel ondersteunen tijdens een studie, kunnen soms een bepaald forfaitair bedrag van hun inkomen aftrekken. Hieraan zijn echter strikte voorwaarden verbonden. Zo mag het kind geen recht hebben op studiefinanciering. Daarnaast moet het kind jonger zijn dan 21 jaar. In de regel biedt dit dus weinig fiscale mogelijkheden. Let op. Met ingang van 2015 gaat deze aftrek voor kosten van levensonderhoud zelfs volledig verdwijnen. Tijd dus voor een alternatief!

Beter lenen
Aftrekpost bij kind.
Het betalen van de kosten van de studie van uw kind leidt dus niet (langer) tot fiscaal voordeel. Toch is het mogelijk een aftrekpost te realiseren, maar nu bij uw kind. Als u er namelijk voor kiest om de kosten niet voor uw rekening te nemen maar te lenen aan uw kind, dan drukken de studiekosten op uw kind. Dit betekent dat uw kind deze mag aftrekken als scholingsuitgaven!

Tip
U kunt de lening aan uw kind in de jaren daarna alsnog (in delen) kwijtschelden. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling ad € 5.229,-.

Hoogte aftrekpost.
Wat precies fiscaal aftrekbaar is, is door de fiscus nauw omschreven. Er moet sowieso rekening worden gehouden met de ontvangen studiefinanciering en een drempelbedrag van € 250,-. Bij studiekosten gaat het met name om collegegeld, computerkosten, examengeld, studieboeken, etc. Een leidraad met alle voorwaarden, drempels en maxima vindt u op de site van de Belastingdienst ( http://www.belastingdienst.nl zoekterm: aftrek scholingsuitgaven).

Zakelijk blijven.
Het is raadzaam om de door u verstrekte lening ter financiering van de studiekosten goed vast te leggen. Leg dus op papier vast welk bedrag u uitleent en onder welke voorwaarden u dat doet. Deze voorwaarden moeten zakelijk zijn, dus neem hierin ook een terugbetalingsverplichting op. Verder moet er 6% rente op de lening worden berekend. Zo voorkomt u dat de fiscus een te lage rente aanmerkt als schenking.

Overboekingen.
Daarnaast is het ook van belang om bij de daadwerkelijke betalingen aan uw kind in de omschrijving op het bankafschrift hiernaar te verwijzen. Zo kan later goed worden vastgesteld welke betalingen verband houden met de lening.

Voordeel kind

Persoonsgebonden aftrek.
Zo’n aftrekpost is natuurlijk mooi, maar wat heeft uw kind eraan als het geen belastbare inkomsten heeft? Immers, de studiefinanciering is onbelast en verder heeft hij het te druk met zijn studie.

Geen nood, de aftrek voor scholingsuitgaven wordt fiscaal aangemerkt als ‘persoonsgebonden aftrek’. Dit betekent dat als uw kind deze niet kan realiseren, de aftrekpost wordt doorgeschoven naar de toekomst.

Opbouwen voorraad. Door jaarlijks aangifte inkomstenbelasting te doen, kan uw kind hiermee een aardige voorraad aan persoonsgebonden aftrek opbouwen. Op het moment dat hij gaat werken en dus belastbaar inkomen gaat genieten, kan deze aftrek worden ingezet en leiden tot een aanzienlijk fiscaal voordeel.

Als uw kind geen belastbaar inkomen heeft, is het raadzaam dat hij toch jaarlijks belastingaangifte doet. Daarmee kan de aftrekpost voor studiekosten worden bepaald. Met de persoonsgebonden aftrek blijft deze aftrek ook in de toekomst beschikbaar tot het moment dat uw kind wel belastbaar inkomen geniet.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters