Strengere regels voor het inhuren van uitzendkrachten

Geplaatst op 29 juni 2012

Maakt u gebruik van uitzendkrachten in uw bedrijf, let dan op de nieuwe, strengere regels voor het inhuren van personeel. Vanaf 1 juli 2012 kan de Arbeidsinspectie u namelijk een forse boete opleggen wanneer blijkt dat uw uitzendkracht afkomstig is van een uitzendbureau dat niet is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Hoge boetesDe boete voor deze nieuwe registratieplicht van uitzendbureaus geldt zowel voor u, de ‘inlener’, als voor het uitzendbureau, de ‘uitlener’. Vanaf 1 juli moeten alle uitleners namelijk ingeschreven staan in het Handelsregister.
De boete bij overtreding van deze registratieplicht bedraagt de eerste keer € 12.000 en wanneer u binnen vijf jaar opnieuw in de fout gaat € 24.000. Bij een derde overtreding stijgt de boete naar liefst € 36.000 met een maximum van € 76.000! Een behoorlijke kostenpost dus wanneer u de nieuwe regels niet naleeft.
Doel van deze nieuwe regels is om fraude en illegaliteit binnen de uitzendbranche terug te dringen en uitbuiting van werknemers tegen te gaan.
RegistratieplichtDe registratieplicht geldt voor alle bedrijven in Nederland die personeel ter beschikking stellen aan Nederlandse bedrijven. Denk naast uitzendbureaus bijvoorbeeld ook aan payroll-bedrijven, aannemers of banenpools. Maar ook als u als werkgever incidenteel een werknemer bij een andere werkgever laat werken moet u zich als uitlener van personeel registreren.
Collegiale terbeschikkingstelling van een werknemer aan een ander bedrijf valt er echter buiten. Hetzelfde geldt voor freelancers die u opdrachten geeft en bij aanneming van werk.
Tip Zorg ervoor dat u vóór het inhuren van uitzendkrachten heeft gecontroleerd of het desbetreffende uitzendbureau is ingeschreven in het Handelsregister. U sluit mogelijke risico’s helemaal uit wanneer u ook een kopie van het digitale uittreksel (met datum!) bewaart bij het inlenerscontract.
Voorkom inlenersaansprakelijkheidPer 1 juli 2012 worden ook de voorwaarden waaronder u als inlener aansprakelijk kan worden gesteld voor niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting door het uitzendbureau gewijzigd. Inlenersaansprakelijkheid kan beperkt worden door een deel van het factuurbedrag te storten op de g-rekening van de uitlener.
Tip Als u aan de gewijzigde voorwaarden voor inlenersaansprakelijkheid voldoet, kunt u een beroep doen op de zogenoemde ’disculpatieregeling’ inlenersaansprakelijkheid. Meer informatie treft u aan op de site van de Belastingdienst. http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/dl/actueel/20120626_inleen.pdf

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters