Stichting trad in concurrentie

Geplaatst op 23 maart 2011

Een stichting is vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover de stichting een onderneming drijft. Voor het drijven van een onderneming is nodig dat er een organisatie is van kapitaal en arbeid die deelneemt aan het maatschappelijk verkeer om winst te behalen. Niet de doelstelling maar de feitelijke activiteiten zijn bepalend voor het antwoord op de vraag of een stichting een onderneming drijft. Ook zonder winststreven kan een stichting belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting, als zij in concurrentie treedt met ondernemers.
 
Dat laatste deed zich naar het oordeel van Hof Den Bosch voor bij een stichting die jaarlijks een tweedaags muziekfestival organiseert om een bepaalde muziekstijl te promoten. Er was sprake van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid die deelnam aan het economisch verkeer. Het ontbreken van een winststreven bij de stichting vond het hof niet van belang omdat de stichting concurreerde met commerciële organisatoren van festivals en muziekevenementen. Het enkel organiseren van plaatselijke festivals vond het hof niet voldoende voor de conclusie dat sprake is van de behartiging van een algemeen maatschappelijk of sociaal belang. Dat betekende dat de stichting niet in aanmerking kwam voor een vrijstelling van vennootschapsbelasting.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters