Spoedwet heffingsgrondslag ID-kaart

Geplaatst op 30 september 2011

De minister van Binnenlandse Zaken heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer dat het mogelijk moet maken om op korte termijn te voorzien in een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart. Door een arrest van de Hoge Raad van 9 september 2011 was duidelijk geworden dat de bestaande grondslag voor heffing geen stand hield. Het is de bedoeling dat de wet met terugwerkende kracht in werking treedt om de schade van het mislopen van inkomsten zo veel mogelijk te beperken.
De wet bepaalt uitdrukkelijk dat gemeenten voor handelingen die zij verrichten voor de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart rechten kunnen heffen die worden aangemerkt als gemeentelijke belastingen. Daarnaast bepaalt de wet dat een bestaande gemeentelijke belastingverordening waarin de heffing van rechten voor de aanvraag van een identiteitskaart zijn opgenomen, zodra de wet in werking treedt, berust op de nieuwe wet.
Het wetsvoorstel wordt met spoed door het parlement behandeld. De vraag is of met deze regeling het lek gedicht is.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters