Speculatieverlies niet aftrekbaar

Geplaatst op 25 juli 2013

Wil een activiteit resultaat uit overige werkzaamheden opleveren, dan moet de betreffende activiteit een bron van inkomen zijn. Daarvoor is deelname aan het economische verkeer vereist, evenals het beogen van voordeel. Dat voordeel moet redelijkerwijze te verwachten zijn. Het laatste criterium is van belang voor het verschil tussen belaste transacties en speculatieve transacties.
Een kunsthandelaar claimde een verlies uit een werkzaamheid. Samen met enkele anderen had hij een schilderij gekocht in de veronderstelling dat daarmee een transactiewinst van $ 900.000 behaald kon worden. De kunsthandelaar had geen onderzoek gedaan naar de haalbaarheid, maar was afgegaan op de mededeling van de mede-eigenaren. Achteraf bleek het schilderij te duur ingekocht. Hof Amsterdam vond de transactie louter speculatief. De deskundigheid van de kunsthandelaar en zijn ervaring en netwerk hadden geen enkele invloed op het transactieresultaat van het schilderij. Ondanks deze factoren had de kunsthandelaar verlies geleden en het schilderij zelfs niet kunnen verkopen. Er was geen bron van inkomen. Dat betekende dat het geleden verlies niet aftrekbaar was.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters