Sociale verzekeringen per 1 juli 2012

Geplaatst op 29 juni 2012

In verband met de aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2012 gaan ook de uitkeringen van de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong omhoog. Het minimumloon stijgt van € 1.446,60 naar € 1.456,20 bruto per maand.
De netto-uitkering van AOW’ers zal enkele euro’s per maand stijgen. De uitkeringen van de WW, WIA en WAO stijgen met 0,66%. Het maximumdagloon wordt per 1 juli 2012 € 193,09 bruto. Per jaar komt dat uit op € 50.396,49. Het maximumpremieloon wordt gedurende het jaar niet aangepast en blijft € 50.064 op jaarbasis. Per dag komt dit uit op € 192,55. De premiepercentages voor de diverse sociale verzekeringen wijzigen niet per 1 juli 2012.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters