Schorsing concurrentiebeding 2011

Geplaatst op 31 maart 2011

Een concurrentiebeding verbiedt de werknemer om tijdens of na zijn arbeidsovereenkomst met een werkgever concurrerende activiteiten te ontplooien. Dat kan zijn voor eigen rekening van de werknemer, maar ook in dienst van een andere werkgever. Is een concurrentiebeding overeengekomen, dan kan dat zijn geldigheid verliezen bij een ingrijpende functiewijziging van de werknemer die niet te voorzien was bij het aangaan van het concurrentiebeding. Voorwaarde is dat het concurrentiebeding door de functiewijziging zwaarder is gaan drukken op de werknemer. Er moet dan een nieuw concurrentiebeding worden overeengekomen om de werknemer opnieuw de gelegenheid te geven om de gevolgen van het voor hem bezwarende beding te overwegen. De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2007 deze eis enigszins genuanceerd door te oordelen dat het zwaarder gaan drukken van een concurrentiebeding er niet in alle gevallen toe leidt dat het beding opnieuw schriftelijk moet worden overeengekomen.
 
De kantonrechter schorste in kort geding de werking van een concurrentiebeding dat was overeengekomen bij indiensttreding van een werknemer in de functie van assistent verkoper. Gedurende zijn dienstverband wijzigde de functie van de werknemer uiteindelijk in die van filiaalmanager. Volgens de kantonrechter was dat een ingrijpende functiewijziging waardoor het concurrentiebeding zwaarder is gaan drukken. Er was geen sprake van een voorzienbare ontwikkeling die paste in een normaal carrièrepatroon. Naar het oordeel van de kantonrechter was het voor de werknemer veel moeilijker om elders een vergelijkbare leidinggevende functie te vinden dan het zou zijn om elders de functie van assistent verkoper te bemachtigen. Die laatste functie zou hij ook nog buiten de branche kunnen uitoefenen. Voor zijn huidige functie was dat nog maar de vraag. In dit geval voerde de werkgever geen concrete omstandigheden aan die ertoe zouden moeten leiden dat het concurrentiebeding zijn geldigheid niet volledig zou hebben verloren.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters