Schenking voor aankoop of verbouwing vóór 1 januari 2015

Geplaatst op 9 oktober 2014

Tot eind 2014 geldt het verhoogde vrijgestelde bedrag van € 100.000,- voor een schenking in verband met de eigen woning. Welke eisen gelden daarvoor? Met welke termijnen moet rekening worden gehouden? Wat is goed om te weten?

Tijdelijke regeling. Er geldt nu nog (tot 31 december 2014) een verruimde vrijstelling voor de heffing van schenkbelasting. Het bedrag van de eenmalige grote schenking is verhoogd tot € 100.000,-. Ook hoeft dit bedrag niet meer alleen maar te worden geschonken door een ouder aan een kind. Schenkingen die worden gedaan door anderen (bijv. oom, tante, buurman, e.d.) vallen eveneens onder de hoge vrijstelling. En ten slotte hoeft de ontvanger van de schenking (de begiftigde) niet meer tussen de 18 en 40 jaar te zijn.

Besteding. Om belastingvrij een bedrag van maximaal (minder mag ook!) € 100.000,- te kunnen ontvangen, zal de begiftigde wel moeten kunnen bewijzen dat hij het geld gebruikt voor:

  • de aankoop van een eigen woning;
  • het aflossen van een eigenwoning(rest)schuld;
  • het betalen van de kosten voor verbouwingswerkzaamheden aan de eigen woning;
  • afkoop van erfpacht en opstalrechten.

Eigen woning. Met ‘eigen woning’ wordt bedoeld een woning waarvan de begiftigde eigenaar is en die hem tot hoofdverblijf dient. Ook een woning in aanbouw of een woning die wordt verbouwd, is een eigen woning. In dat laatste geval geldt dan wel als eis dat de begiftigde uiterlijk op 31 december 2016 zelf in de woning gaat wonen.

Uiterste termijn. De verruimde vrijstelling voor een schenking tot € 100.000,- geldt tot 1 januari 2015. Dit betekent dat de schenking nog in 2014 zal moeten worden gedaan. Wel moet in de gaten worden gehouden dat de schenking in verband met de aankoop van een woning anders uitpakt dan de schenking voor een verbouwing.

Aankoop

Uiterlijk op 31 december 2014. Volgens de wet geschiedt een schenking voor de aankoop van een woning (of voor de aflossing van een eigenwoningschuld) onder de opschortende voorwaarde dat het geld aan dat doel wordt besteed. Dit betekent dat de schenking fiscaal gezien pas plaatsvindt op het moment dat aan die voorwaarde wordt voldaan. Dat heeft tot gevolg dat de koopovereenkomst voor de aanschaf van de (nieuw)bouwwoning uiterlijk op 31 december 2014 moet worden getekend.

De wet zegt dat het geld moet worden besteed voor de aankoop van een woning. Dat betekent niet dat uiterlijk op 31 december 2014 de overdrachtsakte bij de notaris moet zijn getekend. De overdracht mag op een latere datum plaatsvinden.

Verbouwing of bouw

Uiterlijk op 31 december 2016 voltooid. Bij geld dat wordt geschonken voor een verbouwing of bouw ligt dat anders. Die schenking geschiedt namelijk onder de ontbindende voorwaarde dat het geld aan de verbouwing of bouw wordt besteed. Dit betekent fiscaal gezien dat de schenking plaatsvindt op de dag dat het geld wordt overgemaakt (uiteraard nog in 2014). Maar daarna heeft de begiftigde twee jaar de tijd om het geld te besteden aan de verbouwing of bouw van de eigen woning.

De schenkingsvrijstelling blijft dus ook gelden als de verbouwing of bouw pas in 2015 of 2016 plaatsvindt. Uiterlijk op 31 december 2016 zal de verbouwing of bouw moeten zijn voltooid en dient de woning als ‘eigen woning’ door de begiftigde in gebruik zijn genomen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters