Rijvaardigheidstrainingen niet zakelijk

Geplaatst op 24 februari 2012

De directeur en enig aandeelhouder van een BV had als auto van de zaak een Porsche ter beschikking gesteld gekregen. Ter voorkoming van een bijtelling voor privégebruik hield hij een rittenregistratie bij. Volgens de rittenregistratie reed de dga in 2007 250 kilometer privé en in 2008 90 kilometer privé met de auto. Wel volgde hij in deze jaren steeds een tweetal door de importeur van Porsche georganiseerde rijvaardigheidstrainingen in Finland en Duitsland. De kosten daarvan merkte de BV aan als vrije verstrekkingen; de gereden kilometers registreerde de dga als zakelijke kilometers. In beide jaren ging het om ongeveer 1.400 kilometer. De inspecteur was van mening dat geen sprake was van vrije verstrekkingen en dat de gereden kilometers privékilometers waren waardoor er een bijtelling voor privégebruik moest plaatsvinden omdat de grens van 500 kilometer per jaar werd overschreden. Volgens de BV was de dga niet geïnteresseerd in sportauto’s, maar had zijn werkgever, die hem in staat stelde een Porsche te rijden, er het grootste belang bij dat hij goed met de auto kon omgaan.
In hoger beroep oordeelde Hof Arnhem dat de BV niet aannemelijk had gemaakt dat er voor de behoorlijke vervulling van zijn dienstbetrekking hoge eisen werden gesteld aan de rijvaardigheid van de dga. Volgens het hof behoren rijvaardigheidstrainingen in het algemeen tot de privésfeer, ook als er rond de rijvaardigheidstrainingen gelegenheid bestond tot netwerken. Omdat het volgen van de rijvaardigheidstraining een privéactiviteit was, waren de daarvoor verreden kilometers privékilometers. Dat had tot gevolg dat terecht een bijtelling voor privégebruik had plaatsgevonden.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters