Rentevoordeel dga valt in box 3

Geplaatst op 23 maart 2011

Spaartegoeden en schulden van een particulier vallen in box 3. Wanneer een particulier belegt met geleend geld wordt het daarmee behaalde voordeel per saldo niet belast omdat bezitting en schuld tegen elkaar wegvallen.
 
In het geval van een dga die geld leende van zijn BV oordeelde Hof Den Haag dat het behaalde voordeel niet in box 3 maar in box 1 viel. De BV had veel liquide middelen. De dga leende van de BV een bedrag van ongeveer € 800.000 en betaalde hierover een zakelijke rente aan de BV. Deze rente was gebaseerd op de tarieven die de bank zou vergoeden op maanddeposito’s en op de zakelijke rendementsrekening. In 2003 kwam dat neer op een rente van ongeveer 2,5% per jaar. De dga zette het geleende geld op een internetspaarrekening. Hij ontving over het tegoed op de internetspaarrekening een hogere rente dan hij aan de BV moest vergoeden, namelijk 3,6%.
 
Hof Den Haag merkte het in- en uitlenen van geld aan als werkzaamheden in het economische verkeer. Met deze werkzaamheden was het behalen van een te verwachten voordeel beoogd.
Volgens de Hoge Raad was echter geen sprake van activiteiten die normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaan. Het uitzetten van geld op een spaarrekening is geen bijzondere activiteit, ook niet als het uitgezette geld is geleend van een BV van de dga. De kennis van rentetarieven op spaarrekeningen is geen bijzondere vorm van kennis die tot gevolg heeft dat het behaalde voordeel in box 1 belast is.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters