R&D-aftrek in eerste nota van wijziging Belastingplan

Geplaatst op 14 oktober 2011

De al eerder aangekondigde extra aftrek voor research en development is nu in de eerste nota van wijziging aan het Belastingplan 2012 toegevoegd. De Research & Development Aftrek (RDA) heeft betrekking op andere kosten dan loonkosten en op investeringen. R&D-loonkosten vallen onder de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O). Voor de aftrek is een RDA-beschikking van het Agentschap NL nodig. Agentschap NL stelt daarin de hoogte van de kosten van en investeringen in S&O vast. De beschikking bevat ook het percentage van dat bedrag dat als aftrekpost in mindering op de winst kan worden gebracht. Het RDA-percentage voor 2012 bedraagt naar verwachting 40%.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters