Pensioengevaar bij echtscheiding

Geplaatst op 24 mei 2013

Wanneer u als directeur-grootaandeelhouder (dga) gaat scheiden, dan heeft dit grote gevolgen voor het pensioen dat u heeft opgebouwd. Helemaal als het gaat om een pensioen in eigen beheer. Uw ex-partner kan namelijk afstorting eisen en dat vraagt om de nodige liquiditeiten.
Algemene regelsBij echtscheiding heeft uw ex-partner in principe recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Daarnaast heeft uw ex-partner recht op een bijzonder partnerpensioen/nabestaandenpensioen. U mag samen een andere verdeling afspreken. Ook kunt u gezamenlijk besluiten om helemaal niet tot verdeling van het pensioen over te gaan. Wijkt u echter af van de standaardverdeling, dan moet dit wel zijn vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden of in het echtscheidingsconvenant.
Afstorten pensioen in eigen beheerBij pensioen in eigen beheer kan uw ex-partner eisen dat het aan hem of haar toekomende pensioenaandeel elders, bijvoorbeeld bij een externe verzekeraar, wordt ondergebracht. U bent verplicht om hieraan mee te werken. Dat betekent een aanslag op de liquiditeiten van de BV. Indien u echter kunt aantonen dat door de afstorting van het pensioen de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komt, hoeft niet te worden afgestort of kan afstorting worden opgeschort.
Let op! Of uw BV op het moment van afstorting nu wel of niet voldoende liquide middelen heeft, speelt in principe geen rol. Pas als er geen financiële middelen zijn en deze ook niet kunnen worden verkregen, hoeft niet te worden afgestort.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters