Overgangstermijn KEW, SEW en BEW

Geplaatst op 12 juni 2013

De staatsecretaris van Financiën heeft het besluit met het overgangsrecht voor de kapitaalverzekering, de spaarrekening en het beleggingsrecht eigen woning (respectievelijk KEW, SEW en BEW) aangepast. Voor de omzetting van een bestaande kapitaalverzekering in box 3 naar een KEW, SEW of BEW gold een overgangstermijn tot 1 april 2013. Deze geldt op grond van een toezegging van het kabinet aan de Eerste Kamer ook voor de omzetting van een aflossingsvrije hypotheek in een spaarhypotheek. Door een aangenomen motie is de regeling gewijzigd in die zin dat het verzoek om aangaan, verhogen of verlengen van een KEW, SEW of BEW ingediend moet zijn voor 1 april 2013. Aanvankelijk moest voor die datum een onherroepelijke overeenkomst tot stand zijn gekomen. Vooruitlopend op een aanpassing van de wettelijke regeling is de versoepelde regeling nu in een goedkeurend besluit opgenomen. De aangevraagde KEW, SEW of BEW moet uiterlijk op 31 december 2013 tot stand komen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters