Overgangsregeling transitievergoeding

Geplaatst op 13 mei 2015

Per 1 juli 2015 geldt de verplichte betaling van de transitievergoeding bij beëindiging van arbeidsovereenkomsten op initiatief van de werkgever. Deze verplichting vloeit voort uit de Wet Werk en Zekerheid.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een overgangsregeling voor de transitievergoeding gepubliceerd. De overgangsregeling moet dubbele betalingen door de werkgever voorkomen. Die zouden zonder overgangsregeling kunnen optreden wanneer er bindende afspraken bestaan over vergoedingen of voorzieningen waarop de werknemer recht heeft bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Bij afspraken die zijn vastgelegd in een cao of een sociaal plan geldt als uitgangspunt dat geen transitievergoeding verschuldigd is. Bij andere bestaande afspraken kan de werknemer kiezen voor nakoming van de afspraken of voor uitkering van de transitievergoeding. Kiest de werknemer voor de transitievergoeding, dan doet hij afstand van zijn recht op nakoming van de bestaande afspraken.

De overgangsregeling is alleen van toepassing wanneer de afspraken voor 1 juli 2015 zijn gemaakt en daar na 1 juli 2015 een beroep op wordt gedaan. Wanneer bestaande afspraken na 1 juli 2015 uitdrukkelijk worden verlengd, gewijzigd of vervallen is de overgangsregeling niet meer van toepassing. Voor lopende collectieve afspraken is de overgangsregeling van toepassing tot uiterlijk 1 juli 2016.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters