Overgang onderneming of opvolgend werkgeverschap?

Geplaatst op 31 mei 2012

Bij de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen van de werkgever en de werknemers die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst van rechtswege over op de verkrijger van de onderneming. Die regeling geldt echter niet voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst op het moment van de overgang is beëindigd, zoals werknemers met een tijdelijk contract dat afloopt voor de datum van de overgang. Dat wordt niet anders als een werknemer direct daarna in dienst treedt bij de werkgever die de werkzaamheden van de oude werkgever voortzet. Wanneer een werkgever aan dezelfde werknemer meer dan drie tijdelijke contracten aanbiedt of wanneer de totale duur van de tijdelijke arbeidscontracten langer is dan drie jaar, is van rechtswege sprake van een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Die bepaling geldt ook bij zogenaamd opvolgend werkgeverschap.
 
Een taxichauffeur werkte op basis van een contract voor bepaalde tijd voor een ondernemer aan wie tot 31 maart 2008 door de gemeente bepaald vervoer was gegund. Per 1 april 2008 werd het vervoer door een concurrerend bedrijf verzorgd. Op grond van de geldende CAO moest de concurrent 75% van het betrokken personeel van de eerste ondernemer in dienst nemen. De taxichauffeur in kwestie behoorde niet tot deze groep, maar kreeg wel een arbeidscontract voor bepaalde tijd bij de concurrent. Zo al sprake was van de overgang van een onderneming, gold de wettelijke bescherming voor werknemers niet voor deze taxichauffeur vanwege het aflopen van het arbeidscontract.
 
Ook was geen sprake van voortgezet werkgeverschap, ook al bleef de taxichauffeur na indiensttreding bij de concurrent werkzaam voor dezelfde doelgroep als voorheen. De enige overeenkomst tussen de oude en de nieuwe werkgever is dat zij elkaars concurrent zijn.
Voor opvolgend werkgeverschap is vereist dat tussen de nieuwe en de oude werkgever zodanige banden bestaan dat het inzicht dat de oude werkgever op grond van zijn ervaringen heeft gekregen in de kennis en vaardigheden van de werknemer moet worden toegerekend aan de nieuwe werkgever. Dergelijke banden ontbraken in dit geval.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters