Onzakelijke garantstelling

Geplaatst op 8 april 2011

Een vennootschap die zich garant stelt voor een lening van haar moedervennootschap bij een bank en daardoor een debiteurenrisico loopt dat een onafhankelijke derde niet zou hebben genomen, handelt behoudens bijzondere omstandigheden onzakelijk. Dit betekent dat een eventueel verlies als gevolg van de garantstelling niet in aftrek op de winst van de vennootschap kan worden gebracht.
 
Alle concernmaatschappijen stelden zich garant jegens een bankenconsortium dat een lening van €110 miljoen verstrekte aan de moedermaatschappij van het concern. Nadat de moedermaatschappij failliet ging werden de concernmaatschappijen aangesproken. Hof Arnhem was van oordeel dat het verlies uit de garantstelling dat een van de concernmaatschappijen had geleden niet in mindering op de winst kwam gezien het enorme debiteurenrisico dat de concernmaatschappij op zich had genomen. Dat risico was zo groot, dat een onafhankelijke derde het niet zou hebben genomen. Het hof ging ervan uit dat de concernmaatschappij het debiteurenrisico om aandeelhoudersmotieven op zich had genomen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters