Onttrekking ondergrond windturbine aan andere onderneming

Geplaatst op 23 maart 2011

De exploitatie van een windturbine geldt in het algemeen als het drijven van een afzonderlijke onderneming, ook als er al een onderneming wordt gedreven. Wanneer de windturbine wordt geplaatst op ondergrond, die onderdeel is van het vermogen van die andere onderneming, heeft dat tot gevolg dat die ondergrond wordt onttrokken aan de bestaande onderneming. Er is dan sprake van een sfeerovergang van de ene naar de andere onderneming, die tot belastingbetaling leidt.
Volgens de staatssecretaris van Financiën staat niet onomstotelijk vast dat, indien naast de exploitatie van een windturbine een onderneming wordt gedreven, sprake is van twee ondernemingen. Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden.
De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat in de gevallen waarin ondergrond wordt onttrokken aan een onderneming en wordt aangewend voor de exploitatie van een windturbine in een andere onderneming van dezelfde belastingplichtige de grond als niet onttrokken wordt aangemerkt. Belastingbetaling over de meerwaarde van de ondergrond wordt in deze gevallen uitgesteld.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters