Ontslag na 1 juli 2015 beslist niet gemakkelijker!

Geplaatst op 4 juni 2015

Een nieuw ontslagrecht moet zorgen voor een eenvoudiger, sneller, eerlijker en vooral minder kostbaar ontslag. Hoe makkelijk wordt het om een werknemer na 1 juli te ontslaan?

Vanaf 1 juli 2015 moet een werkgever die een werknemer wil ontslaan, kiezen uit twee verschillende ontslagroutes. Welke route hangt af van de reden voor het ontslag. Gaat het om een bedrijfseconomische reden (vervallen van arbeidsplaatsen of ziekte of een langdurige arbeidsongeschiktheid) dan moet de werkgever naar het UWV. Gaat het om een andere reden (denk aan ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer of een verstoorde arbeidsrelatie) dan is alleen de Kantonrechter de aangewezen instantie. Een werkgever mag dus na 1 juli niet meer zelf kiezen via welke weg (Kantonrechter of UWV) de werknemer wordt ontslagen.
Een andere ontslagmogelijkheid is dat de werknemer zelf schriftelijk instemt met het ontslag. Dan is de route via het UWV of Kantonrechter niet meer nodig. Maar dan moet de werknemer zich niet binnen twee weken (dat is de wettelijke periode!) bedenken. Gebeurt dat wel dan moet de werkgever alsnog naar het UWV respectievelijk de kantonrechter.
Nieuw is dat zowel werkgever als werknemer vanaf 1 juli 2015 de mogelijkheid hebben om na de Kantonrechter in hoger beroep te gaan tot aan de Hoge Raad aan toe.
Niet makkelijker
Het wordt voor de werkgever dus niet gemakkelijker om een werknemer te ontslaan. Daar komt nog bij dat de werkgever een goed dossier moet kunnen overleggen en zich aantoonbaar moet hebben ingespannen voor de herplaatsing van de medewerker die moet worden ontslagen. Wil een werkgever koste wat kost van de werknemer af en lukt de wettelijke weg niet, dan rest slechts opzeggen van de arbeidsovereenkomst met instemming van de werknemer. In dat geval heeft de werknemer een sterke positie om er een stevige ontslagvergoeding uit te slepen.
Conclusie
Makkelijker wordt een ontslag na 1 juli 2015 dus niet. Het UWV en de kantonrechter hanteren strikte ontslagcriteria. Als een werkgever daar niet aan voldoet, zal een ontslagaanvraag na 1 juli waarschijnlijk eerder worden afgewezen.

Door drs. J.B. Mulder, adviseur Arbeidsrecht bij Groenendaal Juridisch Adviesbureau

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters