Onjuiste rittenadministratie: naheffing met 50% boete

Geplaatst op 15 augustus 2011

Een werknemer met een auto van de zaak had de inspecteur gevraagd om een verklaring geen privégebruik auto. Om te kunnen controleren of de werknemer per jaar niet meer dan 500 kilometer privé reed, verzocht de inspecteur om de rittenregistratie van de jaren 2006 en 2007.
De rittenregistraties voldeden niet aan de eisen die daaraan in de Uitvoeringsregeling Loonbelasting 2001 worden gesteld. Dat was aanleiding voor de inspecteur om naheffingsaanslagen loonheffing en vergrijpboetes van 50% op te leggen.
 
Uit gegevens van de Nationale Autopas en van het Centraal Justitieel Incassobureau bleek dat de rittenregistratie niet deugde. Volgens die gegevens was de auto meerdere malen gesignaleerd op tijdstippen en plaatsen die niet overeenstemden met de plaatsen en tijden volgens de rittenadministratie. De werknemer slaagde er evenmin in op een andere manier te bewijzen dat het privégebruik niet meer had bedragen dan 500 km per jaar. Naar het oordeel van Hof Arnhem waren de naheffingsaanslagen terecht opgelegd aan de werknemer.
 
De ondeugdelijkheid van de gevoerde rittenadministratie vormde voldoende bewijs dat het aan opzet van de werknemer was te wijten dat te weinig loonheffing was betaald. De opgelegde boetes bleven daarom in stand.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters