Ongebruikelijke terbeschikkingstelling

Geplaatst op 5 augustus 2011

Het rendabel maken van vermogensbestanddelen door deze ter beschikking te stellen aan een BV waarin een belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft, is een activiteit waarvan het resultaat is belast in box 1 van de inkomstenbelasting.
Ook het ter beschikking stellen aan een vennootschap waarin een bloed- of aanverwant in de rechte lijn een aanmerkelijk belang heeft, valt in box 1 indien het een in het maatschappelijk verkeer ongebruikelijke terbeschikkingstelling is. Volgens een arrest van de Hoge Raad uit 2010 moet niet alleen de terbeschikkingstellingshandeling zelf worden beoordeeld op de gebruikelijkheid in het maatschappelijke verkeer, maar moeten alle daarmee verband houdende rechtshandelingen in aanmerking worden genomen. Dat betekent dat er een in het maatschappelijke verkeer ongebruikelijke terbeschikkingstelling is als het bereikte resultaat zodanig is dat een dergelijk samenstel van handelingen zich tussen derden niet zou voordoen.
 
Hof Arnhem was van oordeel dat de verhuur van een campingterrein door een echtpaar aan de BV, waarvan aandelen door het echtpaar waren overgedragen aan de moeder van de man, een ongebruikelijke terbeschikkingstelling was. Volgens het hof zou op het moment waarop de aandelen in de BV werden verkocht tussen derden herziening van de voorwaarden van de verhuur hebben plaatsgevonden. De aandelenoverdracht aan moeder hing samen met de terbeschikkingstelling van het campingterrein. Het echtpaar bleef alle werkzaamheden verrichten en genoot huurinkomsten en loon van de BV.
Het geheel van de (rechts)handelingen, bestaande uit de overdracht van de aandelen aan moeder, de ongewijzigde voortzetting van de verhuur van de camping door het echtpaar aan de BV en de ongewijzigde bedrijfsvoering van de onderneming, terwijl moeder zich als enig aandeelhouder absoluut niet bemoeide met het bedrijf, leidden tot een resultaat dat zich tussen derden die geen familie zijn niet zou voordoen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters