Nieuws

Anticipeer dit jaar op nieuwe regels oproepkrachten

Anticipeer dit jaar op nieuwe regels oproepkrachten Maakt u gebruik van oproepkrachten? Dan gaat er veel voor u veranderen in 2020 door de inwerkingtreding van de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’. Dit betekent dat u dit [...]

Meer lezen »

Verzoek tijdig om teruggaaf buitenlandse btw

Verzoek tijdig om teruggaaf buitenlandse btw Bent u een btw-ondernemer aan wie door ondernemers in een andere EU-lidstaat in 2018 buitenlandse btw in rekening is gebracht? Die btw kunt u terugvragen via de Belastingdienst, mits [...]

Meer lezen »

Profiteer nu al met uw tijdelijke contracten van de Wet arbeidsmarkt in balans

Profiteer nu al met uw tijdelijke contracten van de Wet arbeidsmarkt in balans De nieuwe regels van de Wet arbeidsmarkt in balans hebben op 1 januari 2020 onmiddellijke werking. Dit betekent dat u nu al [...]

Meer lezen »

Belastingdienst trekt btw-nummers in van nihil-aangevers

Belastingdienst trekt btw-nummers in van nihil-aangevers Heeft u minimaal 1 jaar op uw btw-aangifte ingevuld dat u niets hebt aan te geven? U heeft dan geen btw betaald of teruggevraagd. De Belastingdienst stuurt u in [...]

Meer lezen »

Doe tijdig opgaaf van gegevens 2018 ex-ANBI’s

Doe tijdig opgaaf van gegevens 2018 ex-ANBI’s Bent u bestuurder van een algemeen nut beogende instelling (ANBI)? Weet dan dat in Nederland gevestigde voormalige ANBI’s die hun status op of na 2013 hebben verloren, een [...]

Meer lezen »

Controleer Wtl-beschikkingen 2018

Controleer Wtl-beschikkingen 2018 Heeft u over 2018 recht op de loonkostenvoordelen (LKV’s), het lage-inkomensvoordeel (LIV) en/of het jeugd-LIV, dan heeft u inmiddels een Wtl-beschikking ontvangen met de bedragen die aan u zijn toegekend. De Belastingdienst [...]

Meer lezen »

Meld arbeidsongeschiktheid bij uw pensioenfonds

Meld arbeidsongeschiktheid bij uw pensioenfonds De meeste pensioenregelingen kennen een bepaling waaruit voortvloeit dat de pensioenregeling premievrij wordt voortgezet bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer. De pensioenuitvoerder neemt dan als het ware de premiebetaling over. Maar [...]

Meer lezen »

Vraag nu subsidie aan voor praktijk- en werkleerplaatsen

Vraag nu subsidie aan voor praktijk- en werkleerplaatsen Heeft u in uw bedrijf in het studiejaar 2018/2019 een praktijk- of werkleerplaats aangeboden? U kunt dan tot uiterlijk 16 september 2019 subsidie aanvragen als tegemoetkoming in [...]

Meer lezen »

Opbrengst kortstondige gedeeltelijke verhuur eigen woning niet belast

De Wet IB 2001 kent een regeling voor de eigen woning. In afwijking van andere vermogensbestanddelen valt de eigen woning niet in box 3 maar in box 1. De inkomsten uit de eigen woning worden [...]

Meer lezen »

Verkoop ondernemingsvermogen na stilleggen activiteiten

Verkoop van een investeringsgoed, dat voor de omzetbelasting als ondernemingsvermogen is aangemerkt, moet voor de omzetbelasting worden behandeld als een verkoop door een ondernemer. Dit is anders als het bedrijf is beëindigd en het investeringsgoed [...]

Meer lezen »

« Oudere berichten

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters