Nieuws

Invoering Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Op 1 januari 2018 gaat de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in. Vanaf dat moment geldt een beperkte gemeenschap van goederen als u trouwt u of een geregistreerd partnerschap aangaat. Situatie nu: Gemeenschap van goederen Door te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, ontstaat automatisch een gemeenschap van goederen. Alle bezittingen en […]

Meer lezen »

Kamerbrief spoedreparatie fiscale eenheid

De staatssecretaris van Financiƫn heeft vragen van de vaste commissie voor Financiƫn van de Eerste Kamer

Geleidelijke afbouw verrekening algemene heffingskorting

Belastingplichtigen hebben recht op de algemene heffingskorting in de inkomstenbelasting.

150-kilometercriterium ook bij tussentijdse beoordeling 30%-regeling

De 30%-regeling is een bijzondere regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers die beschikken

Pensioenbesluit aangepast per 1 januari 2018

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de fiscale pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. In verband

Verlengde navorderingstermijn

De Belastingdienst kan een navorderingsaanslag opleggen wanneer aanvankelijk te weinig belasting is

Verrekening ingehouden loonheffing

Loonbelasting wordt geheven door inhouding op het loon. De ingehouden loonheffing wordt als voorheffing

Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen

De Successiewet bevat een aantal fictiebepalingen. Een van deze bepalingen merkt alles wat iemand ten

Gevolgen einde dienstverband voor leasecontract

Werkgevers, die aan werknemers een auto ter beschikking stellen, hanteren vaak gebruikersovereenkomsten

Uitzondering partnerschap ex-pleegkind

Voor de Wet IB 2001 en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) kan een kind jonger dan 27

« Oudere berichten

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure.
Webdesign door Michel Kusters