Nieuw verdrag met Duitsland ondertekend

Geplaatst op 20 april 2012

De Nederlandse staatssecretaris van Financiën en de Duitse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken hebben het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland ondertekend. Het nieuwe verdrag vervangt het huidige verdrag uit 1959 en treedt naar verwachting op 1 januari 2014 in werking. Het nieuwe verdrag sluit meer aan op het OESO-Modelverdrag.Het nieuwe verdrag bevat een regeling voor Nederlandse grensarbeiders die in Duitsland werken waardoor rekening wordt gehouden met Nederlandse fiscale aftrekposten. De grensarbeidersregeling zorgt ervoor dat het voor inwoners van Nederland eenvoudiger en aantrekkelijker kan worden om in Duitsland te gaan werken.
De verdeling van de heffingsbevoegdheid over ondernemingswinsten is aangepast. Het nieuwe verdrag kent de volgende percentages voor bronbelastingen:• 0% voor rente en royalties;• 5% voor deelnemingsdividenden die worden uitgekeerd aan een vennootschap met een aandelenbelang van 10% of meer in het uitkerende lichaam (thans 10%);• 10% voor dividenden die worden uitgekeerd aan in Nederland gevestigde pensioenfondsen;• 15% in overige gevallen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters