Niet voldaan aan eisen durfkapitaal

Geplaatst op 23 maart 2011

Leningen die iemand aan een startende ondernemer verstrekt kunnen als durfkapitaal kwalificeren als zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de leningovereenkomst worden geregistreerd. Verder moet de lening tenminste € 2.269 bedragen en mag de rente niet hoger zijn dan de wettelijke rente. Als aan de voorwaarden is voldaan, heeft de geldverstrekker recht op een vrijstelling in box 3, een extra heffingskorting en kan hij een eventueel verlies op de lening ten laste van zijn inkomen brengen.
 
Iemand leende aan zijn zoon kort nadat de zoon een onderneming was gestart een bedrag van € 36.000. Enkele jaren later volgde een tweede lening van € 22.000. In 2005 staakte de zoon zijn onderneming. Vader schold de vorderingen op zijn zoon in 2005 kwijt. Pas in 2006 werden de leningen geregistreerd. Daardoor was niet voldaan aan de voorwaarden voor kwalificatie als durfkapitaal en had vader niet het recht om het verlies op de leningen ten laste van zijn inkomen te brengen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters