Niet verzoeken om verlenging verzekering is geen afkoop

Geplaatst op 6 juli 2012

De premies die iemand betaalt voor een lijfrenteverzekering zijn onder voorwaarden aftrekbaar van het inkomen. Worden in aftrek gebrachte premies terugbetaald, dan levert dat een negatieve aftrekpost op en is bovendien revisierente verschuldigd.
 
Iemand had een lijfrenteverzekering gesloten met als einddatum 1 juni 2007. Op dat moment moest hij beslissen of hij de lijfrenteverzekering wilde verlengen of de uitkeringen in wilde laten gaan. De belanghebbende vergat echter tijdig te reageren, waarna de verzekeraar het de verzekering als beëindigd beschouwde. Dat betekende dat het opgebouwde kapitaal onder inhouding van belasting aan de belanghebbende zou worden uitgekeerd. De belanghebbende verwerkte het kapitaal niet als negatieve uitgave voor inkomensvoorzieningen in zijn aangifte over 2007. Na een briefwisseling over de verzekering met de Belastingdienst in 2009 volgde een navorderingsaanslag over 2007. De verzekeraar betaalde het restant van het lijfrentekapitaal pas in 2011 aan de belanghebbende uit.
 
Vanwege de betaling in 2011 vernietigde Hof Leeuwarden de opgelegde navorderingsaanslag. De verzekeraar had in 2007 niets uitbetaald. Er stond niet vast dat de verzekeraar in 2007 het kapitaal aan zou hebben uitbetaald als de belanghebbende daarom zou hebben gevraagd. In dit geval ging het om een gerichte lijfrente, waarbij het lijfrentekapitaal op einddatum slechts een rekengrootheid was die alleen kon worden uitgekeerd in de vorm van een oudedagslijfrente. Van afkoop was geen sprake.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters