NHG-verhoging verlengd tot 1 juli 2012!

Geplaatst op 25 november 2011

Naar aanleiding van de crisis op de woningmarkt heeft het kabinet besloten om de kostengrens van de NHG tot 1 juli 2012 te handhaven op € 350.000.
Wat is NHG?De Nationale Hypotheek Garantie (hierna: NHG) is een garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Voorwaarde is dat u ook echt in de woning woont (als hoofdverblijf). De totale kosten – met inbegrip van notariskosten, afsluitprovisie, eventuele verbouwingskosten en overige kosten – mogen maximaal € 350.000 bedragen. Bij het afsluiten van de NHG betaalt u eenmalig 0,55% over uw hypotheekbedrag, de zogenoemde borgtochtprovisie. Alle kosten die u moet maken om de NHG te verkrijgen zijn fiscaal aftrekbaar.
Waarom NHG?In het geval u uw hypotheek tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet meer kunt aflossen, stelt de NHG u in de gelegenheid om in aanmerking te komen voor de woonlastenfaciliteit waarmee u in staat wordt gesteld een moeilijke periode te overbruggen zodat u in uw woning kunt blijven wonen.
Verhoging NHG-grens handhavenIn juli 2009 heeft het toenmalig kabinet besloten de NHG-grens tijdelijk te verhogen van € 265.000 naar € 350.000 als crisismaatregel. Deze maatregel zou op 1 januari 2012 eindigen. Echter, het kabinet heeft vanwege de niet verbeterde situatie op de woningmarkt besloten om de kostengrens van de NHG tot 1 juli 2012 te handhaven op € 350.000. Daarna wordt de kostengrens in drie stappen verlaagd totdat medio 2014 het oorspronkelijke niveau van € 265.000 wordt bereikt. Hieronder een overzicht van de ontwikkeling van de kostengrens:Tot 1 juli 2012 € 350.000 Per 1 juli 2012 € 320.000 Per 1 juli 2013 € 290.000 Per 1 juli 2014 € 265.000
Let op! De borgtochtprovisie wordt per 1 januari 2012 verhoogd van 0,55% naar 0,70%.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters