Mogelijk uitstel verplichte invoering werkkostenregeling

Geplaatst op 14 februari 2013

De werkkostenregeling is bedoeld om de administratieve lasten van bedrijven te verminderen door de veelheid aan regelingen rondom vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers te verminderen en te vereenvoudigen. De regeling is ingevoerd per 1 januari 2011. Tot 1 januari 2014 is toepassing van de regeling facultatief. Op die datum vervalt de mogelijkheid voor werkgevers om te kiezen voor de oude regeling. Ook de nieuwe regeling is echter ingewikkeld en lijkt voor bepaalde sectoren ongunstiger uit te vallen dan het oude regime. Volgens artikelen in het Financieel Dagblad zou de staatssecretaris van Financiën bereid zijn om de verplichte toepassing van de werkkostenregeling uit te stellen en zouden de regeringspartijen daarmee instemmen. De staatssecretaris zou nog deze maand met een uitgewerkt voorstel komen voor de aanpak van de problemen rond de invoering van de werkkostenregeling. Eind februari vindt overleg plaats met de vaste kamercommissie voor Financiën.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters