Minister kondigt maatregelen op gebied van hypotheken aan

Geplaatst op 20 april 2012

De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting gegeven van voorgenomen maatregelen om de positie van de consument te versterken bij het afsluiten en oversluiten van een hypotheek.
 
Voor hypotheekleningen met een variabele rente wil de minister banken en andere financiële instellingen verplichten om duidelijk te maken hoe de variabele rente is opgebouwd. Voordat een lening met variabele rente wordt afgesloten moet de aanbieder duidelijk maken welke componenten in de rente variabel zijn. Bij een renteverandering moet de aanbieder aangeven waardoor de wijziging is veroorzaakt. Verder moeten aanbieders van leningen de consument wijzen op de risico’s die verbonden zijn aan variabele rente.
 
Daarnaast wil de minister bij leningen met een vaste rente de mogelijkheden voor de consument bij het aflopen van de rentevastperiode verruimen. Dat gebeurt door de aanbieders te verplichten om de geldende rentepercentages voor verschillende rentevastperiodes openbaar te maken. De consument moet bij het aflopen van de rentevastperiode meer tijd krijgen om zich te oriënteren op alternatieven in de markt. De minister denkt aan een periode van drie maanden voor het aflopen van de rentevastperiode.
 
Ten aanzien van de rente die in rekening wordt gebracht vindt de minister dat er een einde moet komen aan het hanteren van verschillende tarieven voor dezelfde rentevastperiode bij consumenten met een vergelijkbaar risicoprofiel. Momenteel worden er verschillende tarieven gehanteerd, afhankelijk van de vraag of het om een verlenging van een bestaande lening of het afsluiten van een nieuwe lening gaat.
 
Een belangrijke maatregel is het verbieden om andere kosten dan advies- en distributiekosten in rekening te brengen aan de consument voor een nieuwe hypotheek. Dat betekent het einde van de aparte afsluitprovisie.
 
Het is de bedoeling dat deze maatregelen op 1 januari 2013 in werking treden.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters