Minimumloon per 1 januari 2015

Geplaatst op 30 oktober 2014

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimum jeugdloon worden per 1 januari 2015 enigszins verhoogd.

Het minimumloon stijgt per 1 januari 2015 met 0,44% ten opzichte van het vastgestelde minimumloon per 1 juli 2014. Volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag bedraagt het bruto wettelijk minimumloon met ingang van 1 januari 2015:

per maand: € 1.501,80
per week: € 346,55
per dag: € 69,31

Dit minimumloon geldt voor alle werknemers vanaf 23 jaar tot de AOW-leeftijd bij een volledig dienstverband. Voor werknemers die parttime werken, is het bruto minimumloon evenredig lager.

Wettelijk minimumjeugdloon

Werknemers jonger dan 23 jaar hebben recht op een vastgesteld percentage van het bruto wettelijk minimum loon. Dat percentage per leeftijd is als volgt:

22 jaar: € 1.276,55 per maand (85,0%)
21 jaar: € 1.088,80 per maand (72,5%)
20 jaar: € 923,60 per maand (61,5%)
19 jaar: € 788,45 per maand (52,5%)
18 jaar: € 683,30 per maand (45,5%)
17 jaar: € 593,20 per maand (39,5%)
16 jaar: € 518,10 per maand (34,5%)
15 jaar: € 450,55 per maand (30,0%)

Minimum uurloon

Het bruto minimum uurloon hangt af van het aantal uren per week dat geldt voor een volledig dienstverband in uw organisatie. Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het minimum bruto uurloon per 1 januari 2015 als volgt:

36-urige werkweek: € 9,63
38-urige werkweek: € 9,12
40-urige werkweek: € 8,66

Bron: Staatscourant op 23 oktober 2014.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters