Minimumloon moet giraal

Geplaatst op 24 oktober 2014

Vanaf 1 januari 2015 bent u verplicht om minimaal het voor een werknemer geldende minimumloon giraal over te maken. Verder wordt de ketenaansprakelijkheid voor niet of te weinig uitbetaald loon uitgebreid.

Uitbetaling loon. De Wet aanpak schijnconstructies die per 1 januari 2015 in werking moet treden, betekent wellicht ook voor uw salarisadministratie een aanpassing. In het vervolg moet namelijk minimaal het gedeelte gelijk aan het voor de betreffende werknemer geldende minimumloon giraal worden overgemaakt. Let op. Verrekeningen van bijvoorbeeld huisvestingskosten kunnen dus niet leiden tot een lagere uitbetaling dan het wettelijk minimumloon.

Ketenaansprakelijkheid. Verder wordt de ketenaansprakelijkheid voor niet of te weinig uitbetaald loon uitgebreid tot alle opdrachtgevers in de keten boven de werkgever. Er komt daarbij wel een tegenbewijsregeling. Een dergelijke regeling bestaat in Nederland overigens al voor de uitzendsector, al is die daar beperkt tot het minimumloon.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters