Milieu- en Energielijst 2012 gepubliceerd!

Geplaatst op 13 januari 2012

De Milieulijst voor de MIA/Vamil-regeling en de Energielijst voor de Energie-investeringsaftrek voor 2012 zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Wanneer komt u in aanmerking voor de MIA, Vamil en de Energie-investeringsaftrek?
Energie-investeringsaftrekDe Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee u extra ondersteuning krijgt bij het investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Met de EIA kunt u 41,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen in aftrek brengen op uw fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. U kunt per kalenderjaar minimaal € 2.300 en maximaal € 118 miljoen aan energie-investeringen doen om in aanmerking te komen voor de EIA.
Op de Energielijst voor 2012 ziet u welke bedrijfsmiddelen in aanmerking kunnen komen voor de EIA.
Klik hier om direct te gaan naar de Energielijst voor 2012.
Milieu-investeringsaftrek en VamilDe overheid biedt u met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen) de mogelijkheid om fiscaal voordelig te investeren in milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen. Ook wordt u de mogelijkheid geboden om innovatieve milieuvriendelijke producten sneller op de markt te brengen. Door gebruik te maken van de MIA kunt u tot 36% van de investeringskosten voor een milieuvriendelijke investering aftrekken van de fiscale winst, bovenop de reguliere afschrijving. De Vamil biedt de mogelijkheid 75% van een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Om voor de Vamil/MIA in aanmerking te komen dient het totaal aan investeringen in bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan per kalenderjaar minimaal € 2.300 en maximaal € 25 miljoen te bedragen.
Op de Milieulijst 2012 staan ongeveer 370 investeringen waarvoor u de MIA, Vamil of MIA én Vamil kunt aanvragen. De investeringen (of bedrijfsmiddelen) die in de lijst zijn opgenomen, zijn minder milieubelastend en gaan vaak verder dan wat wettelijk is voorgeschreven. U kunt de EIA en Vamil gelijktijdig toepassen voor bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor zowel EIA als voor Vamil. U kunt echter de EIA en de MIA niet gelijktijdig toepassen.
Klik hier om direct te gaan naar de Milieulijst voor 2012.
Let op! U kunt per 1 januari 2012 de EIA, de MIA en de Vamil alleen digitaal aanvragen bij het Agentschap NL. Een aanmelding op papier wordt niet geaccepteerd!

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters