Maximum aan verdiensten vakantiewerk

Geplaatst op 11 juli 2013

Laat studenten en scholieren niet onbeperkt bijverdienen deze zomer! Als zij teveel verdienen hebben studenten geen recht op studiefinanciering of lopen de ouders van scholieren hun kinderbijslag mis.

Studenten die studiefinanciering ontvangen, mogen per jaar niet meer dan € 13.530,90 verdienen. Verdienen ze meer, dan moeten ze hun studiefinanciering stopzetten. Ook lopen zij dan hun studentenreisproduct mis. Eventueel meer verdiend geld moet een student terugbetalen. De kinderbijslag wordt stopgezet als 16- en 17-jarigen meer dan € 1.300 netto verdienen in de vakantieperiode. Houd deze bijverdiengrens dus goed in de gaten voor de bijverdienende studenten!

Vakantiewerk is aan regels gebonden
De regels voor het inhuren van vakantiewerkers staan overzichtelijk in de brochure Vakantiewerk 2013 (pdf) van de overheid. U vindt hier niet alleen de arboregels voor jonge werknemers, maar ook de minimumlonen en eventuele gevolgen voor de kinderbijslag.

Kinderen jonger dan zestien jaar kunnen onbeperkt bijverdienen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag die hun ouders voor hen ontvangen. In de vakantie mogen 16- en 17-jarigen maximaal € 1.300 netto bijverdienen.

Bron: Rendement

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters