Maatregelen om ouderen aan het werk te houden of te krijgen

Geplaatst op 22 juli 2011

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het Vitaliteitspakket. De brief bevat kabinetsvoornemens die ertoe moeten leiden dat oudere werknemers langer werken. Werkgevers die een 55-plusser in dienst nemen krijgen een bonus. Als de 55-plusser een uitkering heeft ontvangt de werkgever een hogere bonus.
Verder komt er een nieuwe spaarregeling ter vervanging van de spaarloon- en de levensloopregeling. Deelnemers kunnen hieruit scholing betalen en financiële buffers opbouwen. Het kabinet vraagt de sociale partners om in cao’s afspraken te maken om mensen van baan naar baan te helpen. De invulling van het pakket maatregelen wordt op Prinsjesdag bekendgemaakt.
De huidige ouderenkorting en de doorwerkbonus worden omgezet in de werkbonus voor 62-plussers om deze groep te stimuleren langer door te werken.
De drempel voor de aftrek van scholingsuitgaven gaat omlaag.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters