Loonsanctie wegens onvoldoende re-integratie-inspanningen

Geplaatst op 1 juni 2011

Bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer moet de werkgever het loon doorbetalen. De normale periode van doorbetaling van het loon is 104 weken. De termijn kan echter worden verlengd (de zogenaamde loonsanctie) wanneer de werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht.
Belangrijk is dat de werkgever niet zonder meer mag afgaan op de adviezen van de bedrijfsarts. In lagere rechtspraak is een aantal keer beslist dat een werkgever dat wel mag, tenzij hij reden heeft om te twijfelen aan de juistheid of consistentie van dat advies. Volgens de Centrale Raad van Beroep is de werkgever namelijk verantwoordelijk voor het verloop van het re-integratietraject.
 
In een voorkomend geval ging de werkgever af op het advies van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts had echter de uitkomsten van een onderzoek door een orthopedisch chirurg niet in zijn advisering betrokken, waardoor de re-integratie gericht bleef op terugkeer in de eigen functie. Volgens de orthopedisch chirurg was dat onmogelijk. Gebaseerd op de advisering van de bedrijfsarts werd de werkneemster pas een jaar nadat het de bedrijfsarts duidelijk had moeten zijn dat zij ongeschikt was voor haar eigen werk aangemeld voor een re-integratietraject richting de externe arbeidsmarkt.
 
Naar het oordeel van de Centrale Raad van Beroep had de werkgever de re-integratie-inspanningen eerder moeten richten op het zogenoemde tweede spoor en had het UWV terecht een loonsanctie opgelegd aan de werkgever. De werkgever meende dat het UWV de periode van de loonsanctie had moeten verkorten, omdat hij de tekortkomingen in zijn re-integratie-inspanningen had hersteld. De arbeidsdeskundige had namelijk aangegeven dat de werkgever op adequate wijze, maar nog zonder resultaat het tweede spoor had ingezet. De afronding van een adequaat re-integratietraject in het tweede spoor was echter een voorwaarde om tot verkorten van de loondoorbetalingsverplichting over te gaan. De Centrale Raad van Beroep was van oordeel dat de tekortkomingen in de re-integratie-inspanningen niet waren hersteld.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters