Levenstestament of bewindvoering: keuze tussen wel of geen eigen regie

Geplaatst op 11 april 2017

We worden steeds ouder. Daardoor kunnen steeds meer ouderen op (ver)gevorderde leeftijd hun eigen zaken niet langer goed regelen. Wie mag er dan beslissingen nemen en hun belangen behartigen? De wet kent een beschermingsregeling in de vorm van bewindvoering. De rechter benoemt daarbij een bewindvoerder om het vermogen te beheren en een mentor voor de persoonlijke verzorging en medische zaken. Zowel familieleden als professionals kunnen worden benoemd tot bewindvoerder en/of mentor. In alle gevallen moet verantwoording worden afgelegd aan de rechter en de bewindvoerder is gebonden aan richtlijnen. Maar waarom niet zelf de regie behouden?

Wie de regie in eigen hand wil houden, doet er goed aan zaken tijdig vast te leggen in een levenstestament. Een levenstestament is een notariële akte waarin iemand zijn wensen, geboden en verboden kan vastleggen op zakelijk en medisch gebied voor de situatie waarin hij of zij niet langer wilsbekwaam is. Daarbij wordt ook de persoon aangewezen die die dit alles ten uitvoer moet brengen (gevolmachtigde). De eigen wensen en persoonlijke situatie bepalen dus de vorm, inhoud en omvang van het levenstestament.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters