Lening aan BV

Geplaatst op 11 november 2011

Een lening die een dga verstrekt aan zijn BV valt onder de zogenaamde terbeschikkingstellingsregeling van box 1 van de inkomstenbelasting. De door de BV betaalde rente is bij de dga progressief belast. Ook eventuele waardeveranderingen van de vordering zijn fiscaal van belang. Wanneer de BV in een zodanig slechte financiële positie komt te verkeren dat rente- en aflossingsverplichtingen onder druk komen staan, kan de dga de vordering ten laste van zijn inkomen afwaarderen. Dat geldt overigens ook voor de zogenaamde regresvordering, die de dga heeft wanneer hij zich borg heeft gesteld voor schulden van de BV en als borg wordt aangesproken. Tot zover lijkt er niets aan de hand. Problemen ontstaan er wanneer de inspecteur zich op het standpunt stelt dat de lening onzakelijk is. Een lening is onzakelijk als er een debiteurenrisico wordt gelopen dat een onafhankelijke derde niet zou hebben geaccepteerd. De veronderstelling dat dit debiteurenrisico wordt geaccepteerd uit aandeelhoudersbelangen leidt ertoe dat een eventueel verlies op de lening niet aftrekbaar is.
 
Probleem in deze is dat de dga meer dan wie ook betrokken is bij het reilen en zeilen van de BV. Hij zal dus eerder geneigd zijn om geld te lenen aan zijn BV of zich borg te stellen voor leningen van de bank dan een willekeurige derde, in het licht van het voortbestaan van de onderneming.
 
Factoren die de (on)zakelijkheid van een lening beïnvloeden zijn de hoogte van de lening in verhouding tot het eigen vermogen, de looptijd, de aflossingsverplichtingen, het rentepercentage, een eventuele achterstelling bij andere schulden en de verstrekte zekerheden.
 
Tip! Denk eraan dat u zakelijk handelt als u geld uitleent aan uw BV. Stel een goede leningovereenkomst op en hanteer een zakelijke rente en zakelijke aflossingsvoorwaarden. Vergeet niet om zekerheden te vragen! Pas zo nodig uw leningovereenkomsten aan.
 
Let op: Ook bij borgstelling voor schulden van de BV is het van belang dat u zakelijk handelt!
 
Let op: De vastgelegde afspraken moeten uiteraard worden nagekomen: als de BV niet voldoet aan de aflossings- of renteverplichtingen, komt de lening in een ander daglicht te staan.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters