Leaseauto als arbeidsvoorwaarde

Geplaatst op 8 augustus 2013

De toekenning van een leaseauto kan onderdeel zijn van de arbeidsvoorwaarden van een werknemer. Als dat het geval is kan de werkgever die toekenning niet zomaar intrekken.
Een werkgever kende bij indiensttreding van een nieuwe werknemer een leaseauto toe als uitkomst van de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden. De leaseregeling van de werkgever kende een kilometernorm. De werknemer in kwestie voldeed tijdens de looptijd van het leasecontract niet aan deze norm. Dat was aanleiding voor de werkgever om een nieuw leasecontract te weigeren. De werknemer vocht dat besluit aan, omdat sprake was van een arbeidsvoorwaarde, die de werkgever niet eenzijdig mocht wijzigen.
De kantonrechter in kort geding deelde de opvatting van de werknemer. In geen enkel jaar had de werknemer het aantal zakelijke kilometers gereden dat als minimum gold volgens de leaseregeling. De werkgever mocht in dergelijke gevallen ook tijdens de looptijd de toekenning van een leaseauto stopzetten, maar had dat niet gedaan. De werkgever gaf toe dat hij nooit een medewerker had gevraagd om zijn leaseauto tussentijds in te leveren omdat hij niet voldeed aan de kilometernorm. Dat leidde ertoe dat volgens de kantonrechter de leaseauto was toegekend als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. De werknemer mocht erop vertrouwen dat ook na afloop van het leasecontract het recht op een leaseauto bleef bestaan.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters