Korting AOW-toeslag per 1 augustus 2011

Geplaatst op 8 juli 2011

De Eerste Kamer heeft een voorstel om de Algemene Ouderdomswet te wijzigen aangenomen. Het gevolg van deze wetswijziging is dat er een korting komt op de toeslag op de uitkering voor AOW-gerechtigden met een partner jonger dan 65 jaar. De toeslag bedraagt maximaal 50% van het netto minimumloon en is afhankelijk van het inkomen van de partner. De korting op de toeslag bedraagt 10% en geldt alleen als de partners een gezamenlijk inkomen hebben van € 30.000 of meer. De korting geldt met ingang van 1 augustus 2011. De AOW-partnertoeslag wordt in 2015 afgeschaft voor mensen die na die datum 65 jaar worden.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters