Kleinschaligheidsaftrek binnen samenwerkingsverbanden

Geplaatst op 31 maart 2011

Ondernemers hebben recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek voor hun investeringen in bedrijfsmiddelen. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is een percentage van het investeringsbedrag. Het percentage daalt naarmate het investeringsbedrag hoger is. Als de onderneming wordt gedreven in een samenwerkingsverband van meerdere ondernemers worden de investeringen van het samenwerkingsverband samengeteld voor de bepaling van de investeringsaftrek.
In dat kader deed zich de vraag voor of een ondernemer in een jaar deel uitmaakte van twee samenwerkingsverbanden. De ondernemer maakte deel uit van een vennootschap onder firma. In de loop van het jaar wisselde de samenstelling van het samenwerkingsverband door het uit- en toetreden van vennoten. Volgens de ondernemer was sprake van twee afzonderlijke samenwerkingsverbanden. Hof Den Haag was van oordeel dat het bestaande samenwerkingsverband was voortgezet, zij het in een wisselende samenstelling. Dat hield in dat voor het recht op kleinschaligheidsaftrek bepalend was het gedurende het gehele jaar geïnvesteerde bedrag. Dat bedrag overschreed het maximum investeringsbedrag, zodat er geen recht was op investeringsaftrek.
De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie tegen de uitspraak van het hof afgewezen. De ondernemer meende dat het hof had nagelaten om een algemeen antwoord te geven op de vraag of sprake was van twee verschillende samenwerkingsverbanden. Volgens de Hoge Raad is voor de investeringsaftrek niet van belang of het samenwerkingsverband ongewijzigd is gebleven. Bepalend is of een ondernemer deel uit maakt van een samenwerkingsverband.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters