Kinderbijslag voortaan eenmaal per jaar aangepast

Geplaatst op 15 juni 2012

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal binnenkort een voorstel indienen voor een tijdelijke wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet. De strekking van dat voorstel is dat hoogte van de kinderbijslag in 2013 en 2014 slechts één keer per jaar wordt aangepast aan de ontwikkelingen van de prijzen, namelijk op 1 juli van beide jaren. Normaal vindt aanpassing van de kinderbijslag zowel op 1 januari als op 1 juli van een jaar plaats.De wetswijziging was al aangekondigd in de begroting van het ministerie voor 2012.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters