Kamervragen controle box 3

Geplaatst op 15 augustus 2013

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen over de controle door de Belastingdienst van box 3-aangiften beantwoord. De controle begint bij het vooraf invullen van de vermogensgegevens in de aangifte die worden aangeleverd door bijvoorbeeld financiële instellingen. Ingediende aangiftes kunnen worden geselecteerd voor specifieke controle op het box 3-vermogen. Ook wordt de box 3-aangifte gecontroleerd wanneer de aangifte om andere redenen voor controle is geselecteerd. Tenslotte komt het voor dat het box 3-vermogen wordt gecontroleerd als onderdeel van een boekenonderzoek bij een IB-ondernemer. Over de controlestrategie van de Belastingdienst doet de staatssecretaris geen mededelingen. Wel geeft hij aan dat in 1/3 deel van de gecontroleerde gevallen een correctie wordt aangebracht op de aangifte. Eerder heeft de staatssecretaris aangekondigd dat er extra mensen zullen worden ingezet voor controles van aangiften inkomstenbelasting.
Het voornemen is om het vooraf invullen van gegevens uit te breiden. In het kader van de controle op juistheid en volledigheid van gegevens gaan de lidstaten van de Europese Unie onderling bepaalde categorieën van inlichtingen automatisch uitwisselen. De uitwisseling van gegevens begint in 2015 en heeft betrekking op jaren met ingang van 2014.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters