Kamervragen afschaffing VAR

Geplaatst op 11 augustus 2016

In antwoord op Kamervragen over de afschaffing van de VAR heeft de staatssecretaris van Financiën nog maar eens aangegeven dat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) geen verandering heeft gebracht in de wettelijke kwalificatie van een arbeidsrelatie. De invoering van de Wet DBA is daarom geen reden om geen of minder zzp’ers in te huren.
De staatssecretaris raadt opdrachtgevers en opdrachtnemers het volgende stappenplan aan:

Bedenk of een modelovereenkomst nodig is. In veel gevallen is dat niet het geval omdat de zzp’er overduidelijk ondernemer is.
Als een modelovereenkomst nodig is, zoek dan op de site van de Belastingdienst naar een passende overeenkomst.
Als er toch al gecorrespondeerd wordt over prijs, resultaat en voorwaarden, stuur dan de modelovereenkomst als bijlage mee.
Kom de afspraken uit de modelovereenkomst na.
Gezien de regelmaat waarmee vragen worden gesteld in de Kamer over de Wet DBA gaat de staatssecretaris ervan uit dat er nog veel onduidelijkheid bestaat. Na de zomer zal de staatssecretaris een brief sturen met een overzicht van knelpunten waarmee de Belastingdienst wordt geconfronteerd.
Het Burgerlijk Wetboek kent het rechtsvermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst. In de situatie waarin gedurende drie maanden wekelijks of ten minste twintig uur per maand tegen beloning wordt gewerkt voor een opdrachtgever, wordt de arbeidsverhouding verondersteld een arbeidsovereenkomst te zijn. De Belastingdienst kan zich niet op dit rechtsvermoeden beroepen in het kader van de handhaving van de loonheffingen.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters