Kabinetsplannen rondom auto

Geplaatst op 10 juni 2011

De staatssecretaris van Financiën heeft in de Autobrief die hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd uiteengezet welke plannen hij heeft met de stimulering van de aanschaf van zuinige auto’s. Momenteel valt een derde van de in Nederland verkochte nieuwe auto’s in de categorie schoon en zuinig. Dat is aanleiding om terug te gaan naar de oorspronkelijke doelstelling waarin alleen echt zuinige auto’s worden gestimuleerd. De CO2-normen in de BPM en voor de bijtelling voor het privégebruik worden strenger, waardoor in 2015 10 tot 12% van de nieuwe auto’s in aanmerking komt voor vrijstelling van BPM. Nu is dat ongeveer 33% en bij ongewijzigd beleid zou dat percentage oplopen tot 60 in 2015.
 
De huidige vrijstelling van motorrijtuigbelasting (MRB) voor zeer zuinige auto’s vervalt met ingang van 1 januari 2014. Aanvankelijk was toegezegd dat de vrijstelling voor de huidige categorie zou blijven tot 1 januari 2013. De verlaagde bijtelling voor zuinige en zeer zuinige auto’s blijft. Voor auto’s met een maximale uitstoot van 50 gr CO2/km geldt tot en met 2015 een vrijstelling van MRB en geen bijtelling voor privégebruik.
 
In 2015 geldt de vrijstelling van de BPM voor auto’s die minder CO2 uitstoten dan 83 gram per gereden kilometer. Voor dieselauto’s komt er een CO2-afhankelijke dieseltoeslag in plaats van de vaste dieseltoeslag. De CO2-afhankelijke dieseltoeslag begint bij een uitstoot van 70 gram/km.
De accijnzen op benzine en diesel worden voorlopig niet verhoogd. Een accijnsverhoging is alleen zinvol als de buurlanden Duitsland en België dat ook doen. De accijnzen op de verschillende gasvormige autobrandstoffen worden gelijkgetrokken.
 
De voorstellen rond MRB, BPM en bijtelling worden uitgewerkt in het Belastingplan 2012.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters