Internetconsultatie nieuw beloningsbeleid financiële sector

Geplaatst op 4 december 2013

De minister van Financiën heeft een wetsvoorstel gelanceerd dat het beloningsbeleid in de financiële sector raakt. Zo bevat het wetsvoorstel de invoering van een bonusplafond. Met ingang van 1 januari 2015 mag een bonus niet meer dan 20% van de vaste beloning bedragen. Daarnaast bevat het wetsvoorstel de volgende maatregelen:

Bij vrijwillig vertrek en bij ontslag wegens verwijtbaar tekortschieten mag geen vertrekvergoeding worden betaald.
De vertrekvergoeding voor bestuurders mag maximaal één jaarsalaris bedragen. Een hogere vertrekvergoeding is maatschappelijk niet verantwoord.
Gegarandeerde bonussen worden verboden.
Financiële instellingen worden verplicht om bonussen van medewerkers aan te passen en terug te vorderen bij schending van beroepsnormen of wanneer de medewerker verantwoordelijk is voor grote verliezen.
Het wetsvoorstel is ter consultatie gepubliceerd op internetconsultatie.nl. Het is de bedoeling dat deze wet op 1 januari 2015 in werking treedt.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters