Inkeerregeling tijdelijk versoepeld

Geplaatst op 16 september 2013

Bij een tijdige inkeer (binnen twee jaar) wordt geen vergrijpboete opgelegd. Bij een te late inkeer geldt als hoofdregel wel een vergrijpboete, maar vanaf 2 september 2013 tot 1 juli 2014 wordt deze boete op grond van een besluit gematigd tot nihil. De regeling geldt voor alle aanslagbelastingen (bijvoorbeeld IB, Vpb en Successiewet) en geldt ook voor de reeds gemelde gevallen van inkeer van vóór 2 september jl. die nog niet hebben geleid tot onherroepelijk vaststaande boetebeschikkingen.

Voor de periode vanaf 1 juli 2014 tot 1 juli 2015 geldt weer de huidige inkeerregeling (in principe wordt de boete gematigd tot 10% van het wettelijke maximum van 300% = 30%) en vanaf 1 juli 2015 wordt dit aangescherpt (tot 20% van het wettelijke maximum van 300% = 60%).

Het besluit houdt verband het recent ingediend wetsvoorstel Wet vereenvoudiging formeel verkeer belastingdienst. Een van de voorstellen in deze wet is om de navorderingstermijn in geval van kwade trouw te verlengen van 5 jaar naar 12 jaar. De verlenging van de navorderingstermijn geldt meteen vanaf de datum van inwerkingtreding van de wet. Een belastingplichtige ‘te kwader trouw’ wordt dan direct met deze verlengde termijn geconfronteerd. Het besluit meldt dat aan hen bij wijze van overgangsregel een laatste kans wordt geboden om schoon schip te maken. Wel een royaal gebaar!

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters