Hoofdprijs ‘Gouden Kooi’ was loon

Geplaatst op 16 mei 2012

Loon is de verzamelnaam voor alle voordelen die iemand uit een dienstbetrekking ontvangt. Het loonbegrip is een ruim begrip: daaronder kunnen ook bijzondere ontvangsten vallen, zoals de hoofdprijs in een tv-programma.
 
Alle deelnemers aan het tv-programma “De Gouden Kooi” sloten met de producent een overeenkomst op grond waarvan zij voor iedere maand dat zij in het huis, waarin de opnamen werden gemaakt, verbleven € 1.000 ontvingen. Daarnaast maakten zij op grond van de overeenkomst door de deelname aan het programma kans op één of meer prijzen. Winnaar van het programma was volgens de overeenkomst degene die na een minimaal verblijf van 24 maanden in het huis als laatste van alle deelnemers zou overblijven. De winnaar ontving van de producent een bedrag van € 1,35 miljoen.
 
Hof Den Haag heeft de arbeidsverhouding tussen de producent en de deelnemers aangemerkt als een dienstbetrekking. Verder was het hof van oordeel dat de winnaar het recht op de prijs ontleende aan de als arbeidsovereenkomst aangemerkte overeenkomst. In cassatie heeft de Hoge Raad dat oordeel onderschreven. Gevolg was dat de ontvangen prijs onderdeel van het loon was.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters