Hof Den Bosch beperkt naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting

Geplaatst op 30 maart 2012

De persoon die in het kentekenregister staat ingeschreven als houder van een auto of een motorfiets is verplicht het voertuig te verzekeren en motorrijtuigenbelasting te betalen, ongeacht het gebruik van het voertuig. Het is mogelijk om het kenteken te schorsen voor een periode van maximaal een jaar. Verlenging met een periode van weer een jaar is mogelijk. Tijdens de schorsingsperiode hoeft geen belasting te worden betaald, hoeft het voertuig niet verzekerd te zijn en vervalt de verplichting voor een auto om periodiek gekeurd te worden. Zolang het kenteken is geschorst mag het voertuig niet op de openbare weg komen. Gebeurt dat toch, dan eindigt op dat moment de schorsingsperiode.

 
In een periode waarin het kenteken van een auto was geschorst en de houder van de auto in het buitenland verbleef, reed de vader van de houder met de auto omdat zijn eigen auto niet wilde starten. De vader had geen toestemming van zijn zoon om de auto te gebruiken en wist niet dat het kenteken was geschorst. Het gebruik van de auto werd geconstateerd doordat de vader met de auto door rood licht reed. De Belastingdienst legde een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting op.
 
Volgens Hof Den Bosch vormen het ontbreken van toestemming voor het gebruik van de auto en de onmogelijkheid om dat gebruik te voorkomen geen aanleiding om de naheffingsaanslag te vernietigen. De verschuldigdheid van de motorrijtuigenbelasting vloeit voort uit het systeem van de wet. De wet bevat de fictie dat bij constatering van het gebruik van de weg tijdens een schorsing gedurende het gehele tijdvak van drie maanden gebruik van de openbare weg is gemaakt en dat dit ook geldt voor de drie voorafgaande tijdvakken. Tegenbewijs is uitgesloten. Hof Den Bosch vindt het ontbreken van een tegenbewijsregeling een onrechtmatige aantasting van het recht op ongestoord genot van eigendom. Tegenover de verklaring van de houder van de auto dat deze tijdens de periode waarover is nageheven slechts één dag is gebruikt, verklaarde de inspecteur dat hij niet kon bewijzen dat de auto ook op andere dagen tijdens de naheffingsperiode is gebruikt. Het hof verminderde de naheffingsaanslag tot een periode van één dag tot een bedrag van € 4.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters