Hof Amsterdam schiet CO2-differentiatie in btw af

Geplaatst op 9 maart 2012

Vanaf 1 januari 2008 wordt voor de bepaling van de hoogte van de bijtelling voor het privégebruik van een auto onderscheid gemaakt op basis van de CO2-uitstoot van de auto. Naast het reguliere bijtellingspercentage van 25 zijn er verlaagde percentages van 14 en 20. Voor de heffing van omzetbelasting over het privégebruik is aangesloten bij de verschillende bijtellingspercentages. De rechtbank Haarlem heeft deze regeling in juni 2011 afgeschoten, waarna de staatssecretaris van Financiën met ingang van 1 juli 2011 een andere regeling heeft getroffen. De Belastingdienst heeft tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep ingesteld bij Hof Amsterdam. Ook het hof is van oordeel dat het verband tussen de feitelijke kosten van het privégebruik en de op basis van de verschillende forfaits vastgestelde kosten verloren is gegaan. De forfaitair bepaalde correctie van de voorbelasting is volgens het hof geen benadering meer van de voorbelasting die op het privégebruik van de auto betrekking heeft. De tot 1 juli 2011 in het BUA opgenomen regeling is een vorm van begunstigend beleid voor auto’s met een lagere CO2-uitstoot. Voor de heffing van omzetbelasting over privégebruik van een auto bestaat er geen verschil tussen een auto met een lagere CO2-uitstoot en een andere auto. Dat betekent dat anderen in beginsel een beroep doen op de niet voor hen bedoelde begunstigende regeling.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters